Giải thể công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

Giải thể công ty 100% vốn nước ngoài thường là rất phức tạp, nhiều thủ tục và hồ sơ. Để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp, đội ngũ tư vấn Việt Luật với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn một số thông tin về giải thể công ty 100% vốn nước ngoài.

giai-the-cong-ty-100%-von-nuoc-ngoai

1.  Các trường hợp giải thể công ty 100 vốn nước ngoài

•  Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

•  Theo quyết định của chủ sở hữu công ty 100 vốn nước ngoài.

•   Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

•   Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.  Hồ sơ giải thể công ty 100% vốn nước ngoài

  • Quyết định giải thể,gồm các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có);

  • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

  • Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư; 

  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  • Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

  • Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu

  • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể công ty phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

3.  Thủ tục giải thể công ty 100% vốn nước ngoài

- Cơ quan tiếp nhân hồ sơ: Phòng Đầu tư nước ngoài của Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố.

Quy trình:

-   Làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

-   Thông qua quyết định giải thể tại công ty.

-   Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

-   Đăng bố cáo doanh nghiệp

-   Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

-   Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

-   Giải quyết các nghĩa vụ về tài sản theo thứ tự sau đây:

+  Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội  và các quyền lợi khác của người lao động

+  Nợ thuế;

+  Các khoản nợ khác.

 Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ sở hữu

-  Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty;

-   Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty;

-   Sau 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ công ty hoặc phản đối của bên có liên quan hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

4. Các hoạt động bị cấm khi giải thể công ty 100% vốn nước ngoài

Kể từ khi có quyết định giải thể công ty 100% vốn nước ngoài, nghiêm cấm công ty, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

- Cất giấu, tẩu tán tài sản;

- Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

- Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

- Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;

- Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

- Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực; 

- Huy động vốn dưới mọi hình thức khác. 

Hi vọng những thông tin trên đây đã giải đáp được phần nào thắc mắc của quý khách về các quy định giải thể công ty 100% vốn nước ngoài, giúp quý khách tiến hành việc giải thể công ty một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất . Để được tư vấn trực tiếp và nhu cầu sử dụng dịch vụ giải thể công ty 100 vốn nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn Việt Luật qua số hotline 0965 999 345